Гражданско обединение „Равни БГ“ е коалиция от граждански организации и съмишленици, работещи в различни сфери на обществения живот в България, създадена в рамките на проект, подкрепен от филантропска инициатива за демокрация и солидарност в Европa –
Civitates.

Ние от сружение „Образование и бъдеще" Разград припознаваме целите на коалицията и се включваме в кампанията, целяща да активизира гражданския сектор и да изгради общество, което:

  • подкрепя равноправието и солидарността между хората в България; 
  • зачита свободата на мнение и разнообразието на гледни точки, които не подбуждат към насилие и дискриминация; 
  • спомага за диалога между отделните социални групи; 
  • уважава човешкото достойнство и създава възможности за пълноценна изява на всички хора, независимо от техните различия; 
  • вдъхновява гражданската инициативност и взаимната подкрепа; 
  • осигурява прозрачни и честни правила за отговорно участие в обществения живот.