Инициативата „От нас зависи...те да останат в България“ е част от комуникационната кампания на Гражданска коалиция "Равни Бг" в рамките на проекта  „Адресиране на свиващото се  пространство за  гражданския сектор в България", финансирана от Civitates. Целта е да се подобри образованието и качеството на живот на деца от рискови групи, към които основно са насочени и усилията на сдружение „Образование и бъдеще“.

Проектът се реализира съвместно с експерти от Асоциацията на българските ерготерапевти, които организират и провеждат серия от работни сесии с две деца с увреждания от града.

Крайната конкретна цел на инициативата е да се подобрят ежедневните дейности на две момичета на 10 и 13 години, които страдат от церебрална парализа, те да постигнат самостоятелност и готовност да растат и живеят като пълноценни възрастни.. В следващите 4 месеца за тях ще бъдат изработени индивидуални продукти, съобразени с личните им нужди и напредък.

С кампанията сдружение „Образование и бъдеще“ стъпва върху наболял в последните години проблем – много семейства на деца с увреждания напускат България в търсене на по-добра среда за развитие на техните деца. „От нас зависи – да направим България по-добро място за живот, най-вече за децата, защото на тях принадлежи бъдещето. Всеки от нас е длъжен да действа.